Особова картка прац вника типова форма п 2 бланк 1995

особова картка прац вника типова форма п 2 бланк 1995
Стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасного складання, погодження та затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами. Організовує роботу з обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і звітної документації. Вживає заходів щодо створення умов для своєчасного задоволення запитів працівників на літературу, підвищення оперативності інформаційної роботи, сприяє впровадженню до бібліотечного обслуговування сучасної комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.


Розроблює плани комплектування бібліотеки на основі вивчення тематичних планів книжкових видавництв та каталогів періодичних підписних видань з урахуванням профілю роботи підприємства, перспективи його розвитку та потреби працівників підприємства у науково-технічній та економічній інформації. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління, готує необхідні пропозиції керівництву про використання бюджетних коштів, використання капіталовкладень, упровадження нових форм господарювання. Оформляє документи на речі, що надходять до камери схову, а також на загублені громадянами (пасажирами) речі, забезпечує повернення або здавання їх на реалізацію після закінчення встановленого строку. Веде облік наявного майна, проводить періодично його огляд та забезпечує його збереження. Розроблює інструкції з ведення діловодства на підприємстві, в установі, організації та організовує їх впровадження. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування — не менше 5 років.Завдання та обов’язки. Контролює правильне установлення сум платні за зберігання ручного багажу. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на копіювально-розмножувальній техніці — не менше 1 року.Завдання та обов’язки. Керує проведенням науково-інформаційної, науково-методичної і бібліографічної роботи, технічним і науковим опрацюванням літератури, що надходить до бібліотеки, складанням систематичного та алфавітного каталогів, розрахованих на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем. Узгоджує найбільш складні питання, що стосуються технологічної підготовки виробництва, з підрозділами підприємства, проектними, дослідними організаціями, представниками замовників.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.